Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland is een van de vijfentwintig waterschappen die ons land telt. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. Het gebied staat bovendien bekend om zijn intensieve glastuinbouw.

De kerntaken van Delfland - voldoende water, schoon water, stevige dijken en gezuiverd afvalwater - hebben op het oog niet veel met elkaar te maken. Maar schijn bedriegt. Vaak kun je het één niet los zien van het ander. Zo heeft de manier waarop je kaden aanlegt en onderhoudt gevolgen voor de kwaliteit van het water. Delfland voert zijn taken daarom steeds meer uit 'met een brede kijk'. Dat wil zeggen: rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streeft Delfland naar samenwerking met andere overheden en instanties. Een goede uitvoering van de kerntaken, samenwerking en oog voor de natuur; dat zijn de drie pijlers van Delflands beleid. Het hoogheemraadschap beperkt zich daarmee niet tot de strijd tegen water, ook de strijd vóór het water wordt gevoerd. Want zonder water geen leven.

Website: Hoogheemraadschap van Delfland 

 

Partners
Delft Blue Water

  • Hoogheemraadschap Delfland
  • Delfluent Services B.V.
  • Evides Industriewater